Zbigniew Lew Starowicz

Recenzje

Recenzja: O zazdrości i innych szaleństwach z miłości – Zbigniew Lew Starowicz, Krystyna Romanowska

Czy widzieliście kiedykolwiek na czerwono? W sposób, w jaki świat musi postrzegać rozszalały, napędzany testosteronem byk? Komu ten ...