ArtykułyPodręczniki

Szkoły branżowe. Podręczniki, kierunki i najważniejsze zmiany.

szkoły branżowe

naukaRok szkolny 2017/2018 jest okresem wprowadzania pierwszych prawdziwych zmian związanych z nową reformą edukacji obecnego rządu i nową podstawą programową. Rozpoczyna się etap przywracania ośmioletniej szkoły podstawowej i wygaszania gimnazjów. W tym roku ruszą także, tzw. szkoły branżowe, które zastąpią dotychczasowe szkoły zawodowe. Sprawdźcie, jak będzie wyglądała nauka w nowych szkołach, do wykonywania jakich zawodów przygotują absolwentów, jak będzie wyglądała podstawa programowa i z jakich podręczników będą korzystać uczniowie.

Szkoły branżowe, czyli idzie nowe

Szkolnictwo zawodowe przeżywa od kilku lat prawdziwy renesans. Okazało się, że szkoła zawodowa, która kiedyś kojarzyła się ze szkołą ostatniego wyboru, daje uczniom często większą szansę na pracę, niż ukończenie liceum ogólnokształcącego. Ta świadomość wzrosła do tego stopnia, że w roku 2015 po raz pierwszy w historii, większa liczba gimnazjalistów wybrała szkoły zawodowe. Rząd dostrzega w szkolnictwie zawodowym także szansę na dostosowanie popytu na specjalistów z konkretnych branż do podaży pracy na rynku. Zmiany dotyczące szkół zawodowych, wbrew pozorom, nie będą wiązały się jedynie ze zmianą ich nazw na branżowe, ale rzeczywiście będą znaczące.

Będzie matura

klasaPrzede wszystkim wydłuży się czas nauki w szkołach branżowych, dawniej zawodowych. Powstanie dwustopniowa szkoła branżowa, najpierw 3-letnia, potem 2-letnia. Już po trzyletniej szkole branżowej I stopnia uczniowie będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie. Drugi stopień jest dla tych, którzy chcą uzyskać tytuł technika i zdać maturę. Do tej pory szkoła zawodowa nie oferowała możliwości zdawania egzaminu dojrzałości, który otwiera dla absolwentów także drogę na uczelnie wyższe.

Więcej praktyk

Bardzo ważnym założeniem reformy jest nastawienie nauczania zarówno na naukę teoretyczną, jak i praktyczną. Tę stronę ma zaoferować system dualny. Praktyki u pracodawców będą bardzo istotnym elementem nauczania. Zauważono, że osoby, które uczęszczają w trakcie nauki do konkretnych zakładów pracy i tam uczą się zawodu, bardzo często otrzymują w ten sposób swoją pierwszą propozycję pracy. Obecnie w szkołach zawodowych nie ma wystarczającego nacisku na praktyki. W nowych szkołach branżowych będą one równie ważne, jak nauczanie teoretyczne.

Nowe kierunki 

szkoły branżoweBardzo dużo mówiło się o unowocześnieniu kierunków, które będą mogli ukończyć uczniowie. Tak naprawdę zmiany obejmą ¼ z 213 specjalizacji, którą są w tej chwili w szkołach zawodowych. Powstanie nowych kierunków ma dostosować umiejętności absolwentów do aktualnych i przyszłych potrzeb na rynku pracy. Wśród zupełnie nowych specjalizacji można wymienić: Operatora obrabiarek skrawających czy Kierowcę mechanika. Chociaż zdarza się, że zmiana kierunku to tylko kwestia zmiany nazwy, jak zauważa Gazeta Wyborcza, np.: monter mechanik na mechatronik. Ponadto lwia część kierunków pozostanie bez zmian. Co niemniej istotne program nauczania w szkole branżowej I stopnia pokryje się z programem nauczania w technikum, dlatego uczniowie, jeżeli wyrażą taką chęć, będą mogli w trakcie nauki zmienić typ szkoły.

Podręczniki na razie stare

Wraz z wprowadzeniem nowego programu nauczania dla szkół podstawowych, zmiany programowe miały objąć także szkoły branżowe. W związku z tym miały zostać przygotowane zupełnie nowe podręczniki. Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja, że:

“(…) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.”

Jednym słowem jeszcze przez jakiś czas podręczniki będą takie, jak dotychczas w szkołach zawodowych. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe, dopuszczone przez MEN podręczniki dla szkół branżowych, znajdziecie je w tym miejscu

Powiązane: DARMOWE PODRĘCZNIKI 2017/2018 – JAKIE ZMIANY I KTÓRE PODRĘCZNIKI SZKOLNE ZA DARMO?

Za dwa lata II stopień

W tym roku naukę w szkole branżowej rozpoczną absolwenci szkół gimnazjalnych. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 absolwenci szkół podstawowych, kończący 8. klasę szkoły podstawowej. W związku z tym, że ten rok jest rokiem rozpoczynającym funkcjonowanie nowych szkół branżowych, obecni uczniowie klasy drugiej i trzeciej szkół zawodowych, w okresie przejściowym, czyli w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, uzyskają dyplom ukończenia szkoły, do której aktualnie uczęszczają. Szkoła branżowa II stopnia rozpocznie swoje funkcjonowanie we wrześniu 2020 roku, wraz z ukończeniem przez absolwentów szkoły branżowej I stopnia i w ten sposób umożliwi im kontynuację nauki na kolejnym etapie kształcenia zawodowego.

Ofertę podręczników do szkół branżowych w dobrej cenie znajdziecie tutaj: Podręczniki do szkoły branżowej

A co Wy sądzicie o tych zmianach?