Ciekawostki o książkach

Ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

W poniedziałek, 24 marca w Bibliotece Narodowej, jury pod przewodnictwem profesora Andrzeja Z. Makowieckiego ogłosiło nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z nominacjami:

Literatura Piękna – Proza:

  • Małe lisy – Justyna Bargielska (wyd. Czarne);
  • Umarł mi – Inga Iwasiów (wyd. Czarne);
  • Ości – Ignacy Karpowicz (Wydawnictwo Literackie).

Literatura piękna – Poezja:

  • Teoria wiersza polskiego – Przemysław Dakowicz (wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu);
  • Pomiędzy – Tadeusz Dąbrowski (wyd. A5);
  • Języki obce – Jacek Dehnel (wyd. Biuro Literackie).

Literatura dziecięca – tekst i ilustracje:

Edycja warszawska:

Laureata najcenniejszej kategorii – Warszawskiego Twórcę oraz laureatów pozostałych kategorii poznamy podczas uroczystej Gali, 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

***

Nagroda Literacka m.st Warszawy jest kontynuacją chwalebnej tradycji wyróżnienia o tej samej nazwie, przyznawanego w latach 1926-38. Pierwszym jego laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza – Władysław, ostatnim zaś (przed II Wojną Światową) Leopold Staff (1938). Nagrodą tą wyróżniono również twórców tak wybitnych jak Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937). W okresie powojennym istniały w Warszawie nagrody o podobnym charakterze, nie było jednak konsekwencji ani w nazwie, ani w zasadach ich przyznawania. Spośród nazwisk laureatów nagród powojennych warto przypomnieć m.in. Mirona Białoszewskiego, Kazimierza Brandysa, Ernesta Brylla, Juliusza Wiktora Gomulickiego, Hannę Januszewską czy Jerzego Waldorff.

Źródło: www.kulturalna.warszawa.pl