Matura 2022 i 2023 - MEN zapowiada zmiany

21 kwietnia Minister Edukacji i Nauki zapowiedział zmiany, jakie czekają przyszłych maturzystów. Podobnie, jak w tym roku, nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych, ale pojawi się obowiązek napisania egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Matura 2022 i 2023 – sprawdź, co się zmieni?

Matura 2022 i 2023 - MEN zapowiada zmiany

Matura 2022 – jakie zmiany?

W 2022 roku egzamin maturalny ma być bardzo zbliżony do tego, jaki czeka tegorocznych maturzystów. Co to znaczy? Matury będą sprawdzać zakres wiedzy określony wymaganiami egzaminacyjnymi (ogłoszonymi w grudniu 2020), a nie podstawą programową, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Maturzyści będą zdawać obowiązkowy egzamin tylko z części pisemnej (matura na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego). Egzamin ustny nie będzie obowiązkowy i będą mogli przystąpić do niego ci uczniowie, którzy będą potrzebować wyników, np. do rekrutacji na studia na zagranicznych uczelniach.

Uczeń, który przystąpi do matury z języka polskiego, będzie mógł wybrać spośród trzech tematów wypracowań. Do wyboru będą dwie rozprawki (jedna dotycząca lektury obowiązkowej, druga – książki spoza listy lektur obowiązkowych). Trzecim tematem będzie interpretacja tekstu poetyckiego.

W 2022 roku maturzyści w swoich arkuszach maturalnych z matematyki dostaną mniej zadać otwartych. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można dostać 45 punktów.

Podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwania od uczniów będzie wymagany poziom biegłości językowej na poziomie A2+/B1.

Matura rozszerzona z przedmiotu dodatkowego – obowiązkowa

W 2022 roku maturę z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będą musieli napisać wszyscy maturzyści. Chętni będą mogli przedmiotów dodatkowych wybrać więcej, ale nie więcej niż 5.

Matura 2023 – co się zmieni?

MEN planuje, że w 2023 roku będzie można już zrezygnować z zawężenia zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Jednak ostateczna dedycja zostanie podjęta w związku z tym, jaka będzie wtedy sytuacja epidemiczna. Zatem uczniowie prawdopodobnie będą musieli się przygotować, że egzaminy z poszczególnych przedmiotów będą sprawdzać wiedzę określoną w podstawach programowych.

W 2023 roku w przypadku matury rozszerzonej z przedmiotu dodatkowego nie będzie obowiązku zdania. To znaczy, że uczeń zda maturę z wynikiem niższym niż 30% punktów. Próg zdawalności ma być prowadzony dopiero podczas egzaminów w 2025 roku.

Nie wiesz, jak się przygotować do matury? W takim razie sprawdź repetytoria!

Konferencję Ministra Edukacji i Nauki możecie obejrzeć tutaj:

Sprawdź też:


źródło: „Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023” (gov.pl)