Podręczniki

Lektury w liceum 2017 i gimnazjum – aktualna lista obowiązująca do września 2019 roku

Lektury w liceum 2017

LekturyMimo że obecnie rozgorzała dyskusja nad tym, jak bardzo zmieni się kanon lektur do liceum, gimnazjum i technikum po reformie nowego rządu, do września 2019 nadal obowiązuje “stary” spis lektur. Sprawdźcie, jakie lektury będą obowiązywały w tym roku i przez kolejne dwa lata w obecnym liceum, wygaszanych ostatnich klasach gimnazjum i w technikach. Lektury w liceum 2017 i gimnazjum – aktualna lista.

 

Lektury w liceum 2017 i gimnazjum do 2019/2020 roku

Uwaga, części lektur z tej listy nie będzie w II i III klasie gimnazjum, ponieważ były one dotychczas omawiane w I klasie gimnazjum, a rekrutacja do pierwszych klas gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 została wstrzymana.

Spis zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego –Ustawa z 2012 roku.

Lektury w liceum 2017 i gimnazjum do 2019/2020 roku

Spis lektur w GIMNAZJUM:

Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości. Gwiazdką oznaczone są utwory, których nie można pominąć.

 • *Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII),
 • William Szekspir –  Romeo i Julia;
 • Molier – Świętoszek lub Skąpiec;
 • *Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
 • *Aleksander Fredro – Zemsta; 
 • Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona;
 • Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;
 • *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop);
 • Wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan
 • Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;
 • Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303;
 • Utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink;
 • Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory;
 • Stanisław Lem – wybrane opowiadanie;
 • Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;
 • Antoine de Saint Exupéry – Mały Książę;
 • Wybrana powieść przygodowa;
 • Wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania),
 • Wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);
 • Wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle’a lub Agaty Christie);
 • Wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej);
 • Wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
 • Inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie);

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela);

 • Homer – Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski – Przygody Odyseusza;
 • Pieśń o Rolandzie;
 • Juliusz Słowacki – Balladyna;
 • Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego;
 • Ryszard Kapuściński – wybrany utwór;
 • Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);
 • Wybrane mity greckie.
 • Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu, wybrany komiks; wybrane programy telewizyjne.

Wszystkie niezbędne lektury do gimnazjum znajdziecie tutaj>>>>

Lektury w liceum 2017 i gimnazjum do 2019/2020 roku

Spis lektur w LICEUM:

LICEUM – ZAKRES PODSTAWOWY

 • Sofokles – Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl);
 • *Bogurodzica, Lament świętokrzyski;
 • *Jan Kochanowski – pieśni i treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; 
 • Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;
 • William Szekspir – Makbet lub Hamlet;
 • Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze, *Pan Tadeusz, *Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;
 • Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus – *Lalka;
 • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór np. Zbrodnia i kara, Łagodna;
 • Joseph Conrad – Jądro ciemności;
 • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer;
 • Leopold Staff – wybrane wiersze;
 • Stanisław Wyspiański – *Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont – Chłopi, t. 1: Jesień;
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);
 • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie; 
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski;
 • Stanisława Barańczak – wybrane wiersze;
 • Miron Białoszewski – wybrane utwory;
 • wybrany utwór dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej – Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej – Granica, Józefa Mackiewicza – Droga donikąd,
 • Stanisława Lema – Solaris, Juliana Stryjkowskiego – Austeria, Tadeusza Konwickiego – Kronika wypadków miłosnych),
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. np. Franza Kafki – Proces, Alberta Camusa – Dżuma, George’a Orwella – Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera – Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza – Sto lat samotności, Umberto Eco – Imię róży).

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela). Gwiazdka oznacza utwory, których nie można pominąć

 • wybór mitów;
 • Dzieje Tristana i Izoldy;
 • Miguel de Cervantes  – Don Kichot;
 • Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki;
 • Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;
 • Adam Mickiewicz –  Dziady część IV;
 • Juliusz Słowacki –  Kordian;
 • Witold Gombrowicz –  *Ferdydurke;
 • Irit Amiel –  wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall –  Zdążyć przed Panem Bogiem-Gustaw Herling-Grudziński –  Inny świat;
 • Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty –  Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);
wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego) – homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

Lektury w liceum 2017 i gimnazjum do 2019/2020 roku

LICEUM – ZAKRES ROZSZERZONY

Teksty z poziomu podstawowego, a ponadto:

 • Horacy – wybrane liryki;
 • Jan Kochanowski – Treny (jako cykl poetycki);
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
 • Juliusz Słowacki – Kordian lub Fantazy;
 • Zygmunt Krasiński – Nie-Boska Komedia;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzac – Ojciec Goriot, Emil Zola – Nana, Gustav Flaubert – Pani Bovary);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy;
 • Gustaw Herling – Grudziński – wybrane opowiadanie;
 • Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata;
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań XX i XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego,
 • Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Beshevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Güntera Grassa,Umberto Eco, Milana Kundery);
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).
 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
 • Dante Alighieri – Boska komedia;
 • Johann Wolfgang Goethe – Faust;
 • Czesław Miłosz – wybrany esej;
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej;
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
 • Jan Paweł II – Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok);

Inne niż dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.

Wszystkie niezbędne lektury do liceum znajdziecie tutaj>>>>