Podręczniki

Egzamin ósmoklasisty 2021 – terminy i najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2021 sprawdzi wiedzę uczniów kończących w tym roku edukację w szkole podstawowej. Zatem jest wyzwaniem, z jakim będą musieli zmierzyć się wszyscy przyszli absolwenci polskich podstawówek. W tym miejscu zgromadziliśmy wszystkie najważniejsze informacje, wszystko, co o teście ósmoklasisty trzeba wiedzieć.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2021 — terminy

Egzamin ósmoklasisty 2021

Na razie opieramy się na informacjach zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku. Jednak MEN zastrzegło, że sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu może się zmienić w związku z sytuacją epidemiczną.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

 • maj —  w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;
 • styczeń — w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

Termin dodatkowy:

 • czerwiec — szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym;
 • maj — w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

W dodatkowym terminie egzamin będą mogli zdawać ci uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie. To też wyjście awaryjne dla uczniów, którzy musieli z jakichś powodów przerwać już rozpoczęty egzamin. W czerwcu będą mogli zdać powtórkę egzaminu.

Harmonogram testu ósmoklasisty w 2021 — majowy termin główny

 • 25 maja – egzamin ósmoklasisty, język polskiego (start: 9:00)
 • 26 maja – egzamin z matematyki (start 9:00)
 • 27 maja – egzamin ósmoklasisty z angielskiego lub innego języka nowożytnego (start 9:00)

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego, matematyki, a kiedy z języka angielskiego

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty 2021– najważniejsze informacje

Egzamin ósklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język wybiera uczeń ósmej klasy spośród tych, jakich uczył się w ramach zajęć obowiązkowych. MEN wskazuje, że uczniowie mogą wybrać: język angielski, francuskie, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Uwaga! W 2022 ma pojawić się jeszcze jeden egzamin z przedmiotu wybranego przez ucznia. To będzie mógł być egzamin ósmoklasisty z biologii, historii, geografii, fizyki albo chemii.

W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, będą czekać pytania otwarte i zamknięte. Na końcu każdego uczniowie znajdą kartę odpowiedzi. Trochę inaczej jest skonstruowany arkusz egzaminacyjny z matematyki, tak oprócz właściwego arkusza z zadaniami i karty odpowiedzi, uczniowie znajdą jeszcze 8-stronnicową kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2021?

Pierwszego dnia testów uczniowie kończący szkołę podstawową będą mierzyć się z egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań przewidziano 120 minut.

Kolejny dzień to zmagania z egzaminem z matematyki, który ma trwać 100 minut.

Najmniej czasu uczniowie będą mieć na rozwiązanie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego wybranego języka nowożytnego – 90 minut. To trzeci i ostatni dzień sprawdzania wiedzy uczniów ósmych klas.

Po każdym z tych trzech egzaminów uczeń dostanie dodatkowych 5 minut na sprawdzenie, czy nie pomylił się w przenoszeniu odpowiedzi na kartę.

Jakie przybory można zabrać na egzamin ósmoklasisty w 2021?

Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę. Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.

W związku, z tym że w tym roku egzamin będzie zdawany w reżimie sanitarnym, każdy z uczniów powinien mieć maseczkę ochronną.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin ósmoklasisty?

W związku z tym, że nie został ustalony minimalny wynik, jaki uczeń musi osiągnąć, egzamin zdaje każdy, kto do niego przystąpił i go ukończył. Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jednak jest brany pod uwagę podczas naliczania punktów na zakończenie szkoły podstawowej. A te są istotne podczas rekrutacji do szkół średnich.

Ile punktów można dostać za egzamin ósmoklasisty?

Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

 • maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty
 • i maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do 2 lipca 2021. Zaś szkoły do 8 lipca mają dostać zaświadczenia, żeby od 9 uczniowi mogli je odbierać.

Wyniki, jakie uczniowie zobaczą na swoich zaświadczeniach, zostaną przedstawione w procentach i na skali centylowej (to porównanie wyniku ucznia z wynikami wszystkich innych zdających w tym samym roku).

Egzamin ósmoklasisty 2021 najważniejsze informacje. Kiedy będą wyniki?

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty i jak się przygotować?

Egzamin ósmoklasisty ma zbadać poziom wiedzy ucznia kończącego naukę w szkole podstawowej.

Zakres materiału, jaki uczeń powinien mieć opanowany na tym etapie, jest określony w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Można się z nimi zapoznać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce „Egzamin ósmoklasisty”.

Podczas przygotowywania się do egzaminu warto skorzystać z pomocy naukowych porządkujących wiedzę zdobytą na przestrzeni lat. Podczas przygotowywania się do testów warto postawić na repetytoria dla ósmoklasistów (szeroką ofertę repetytoriów dla ósmoklasistów znajdziecie tutaj).

Uczniowie powinni też poćwiczyć rozwiązywanie testów. Arkusze z egzaminami poprzednich roczników można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są do pobrania za darmo.

Do egzaminu warto się przygotować, tym bardziej że jest na to jeszcze trochę czasu. Za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki.

Sprawdź też:


 • Artykuł powstał na podstawie materiałów dostępnych na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
 • Posiłkowałam się artykułem: Jak liczy się punkty po ukończeniu 8 klasy? Rekrutacja do szkół średnich na rok 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych (https://dziennikbaltycki.pl/)