Podręczniki

Dotacje celowe – darmowe podręczniki 2020/2021

Dotacje celowe na podręczniki 2020/2021

Dotacje celowe na podręczniki w roku szkolnym 2020/2021 – czyli co warto wiedzieć o darmowych podręcznikach?

Dotacje celowe na podręczniki 2020/2021. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.plDotacje celowe na podręczniki 2020/2021

Dotacje celowe na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata. Zatem nauczyciele muszą wybierać takie książki, które posłużą też przyszłym rocznikom.  Toteż nie powinno w nich być ćwiczeń, naklejek i innych „jednorazowych” elementów.

W tym roku dyrektorzy będą mogli zamówić nowe podręczniki dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas podstawówki.

W przypadku, gdy liczba uczniów w innych klasach będzie większa niż w poprzednich latach, dyrektorzy będą mogli starać się o dotację na dodatkowe egzemplarze podręczników.

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie będę zobowiązani zwrócić je pod koniec roku. Toteż o książki należy dbać, bo za zniszczony egzemplarz szkoła może zażyczyć zwrotu pieniędzy. Z kolei materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie dostaną na własność.

Czy wszystkie podręczniki będą darmowe?

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Co za tym idzie: do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych książki będą musieli kupić rodzice.

Przedmioty nieobowiązkowe to: religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Dotacja nie obejmuje też przedmiotów dodatkowych np. do nauki dodatkowego języka obcego. Podobnie jest w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  Tu także zakup niezbędnych książek i innych materiałów będzie leżał po stronie rodziców i opiekunów.

Wysokość dotacji celowych w roku szkolnym 2020/2021

Co prawda, decyzją Rady Ministrów od 30 czerwca zmieniły się maksymalne kwoty dotacji celowych, jednak te wyższe kwoty będą obowiązywać dopiero od roku budżetowego 2021. To znaczy, że dyrektorzy szkół jeszcze w tym roku mogą liczyć na takie same dotacje jak w latach ubiegłych, to znaczy:

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia –w przypadku klas I–III;
2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:

a) 140 zł na ucznia –w przypadku klasy IV,
b) 180 zł na ucznia –w przypadku klasy V i VI,
c) 250 zł na ucznia –w przypadku klasy VII i VIII;

4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia –w przypadku klas IV–VIII.

Źródło: USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  Art 55., ust. 5.

W przyszłym roku kwoty dotacji celowych będą większe.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;

2) w podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
c) 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 r

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Pamiętajcie o tym, że dotacje celowe na podręczniki to nie to samo, co 300+, więcej o tym rządowym programie znajdziecie w artykule:

Rządowy program Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną!

Aneta Świderska