Podręczniki

Dotacje celowe – darmowe podręczniki 2019/2020

Dotacje celowe na podręczniki 2019/2020

W związku z reformą edukacji w szkolnictwie sporo się dzieje. Niedawno pisałam Wam o zmianach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (zainteresowanych odsyłam tutaj). Dziś chcę się skupić na temacie dotacji celowych na podręczniki w roku szkolnym 2019/2020. Co warto wiedzieć o darmowych podręcznikach?

Dotacje celowe na podręczniki 2019/2020

Dotacje celowe na podręczniki 2019/2020. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.plDotacje celowe na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata. Zatem nauczyciele muszą wybierać takie książki, które posłużą też przyszłym rocznikom.  Toteż nie powinno w nich być ćwiczeń, naklejek i innych „jednorazowych” elementów.

W tym roku dyrektorzy będą mogli zamówić nowe podręczniki dla klas III i VI szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas podstawówki.

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie będę zobowiązani zwrócić je pod koniec roku. Toteż o książki należy dbać, bo za zniszczony egzemplarz szkoła może zażyczyć zwrotu pieniędzy. Z kolei materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie dostaną na własność.

Czy wszystkie podręczniki będą darmowe?

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Co za tym idzie: do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych książki będą musieli kupić rodzice.

Przedmioty nieobowiązkowe to: religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Dotacja nie obejmuje też przedmiotów dodatkowych np. do nauki drugiego języka obcego. Podobnie jest w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  Tu także zakup niezbędnych książek i innych materiałów będzie leżał po stronie rodziców i opiekunów.

Darmowe podręczniki: co jeszcze warto wiedzieć?

Warto zauważyć, że materiały ćwiczeniowe, które wydawnictwa przygotowują pod dotacje celowe, to zazwyczaj standardowa, podstawowa wersja ćwiczeń. Zatem jeżeli rodzicom zależy na pełnej wersji, to tę będą mogli kupić już we własnym zakresie.

Wysokość dotacji celowych w roku szkolnym 2019/2020

Dotacje celowe na podręczniki 2019/2020. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.plWysokość dotacji celowych na zakup niezbędnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest podawana w przeliczeniu na jednego ucznia. Tak, jak pisałam już wcześniej, w tym roku szkoły mogą składać wnioski o podręczniki wieloletnie dla uczniów klas III i VI. W przypadku pozostałych klas szkoły podstawowej zamówienie na podręczniki wieloletnie można złożyć w celu uzupełnienia liczby podręczników, jakie szkoła już posiada np. gdy dana klasa w zbliżającym się roku szkolnym będzie liczniejsza niż ubiegłoroczna.

Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia –w przypadku klas I–III;
2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:

a) 140zł na ucznia –w przypadku klasy IV,
b) 180zł na ucznia –w przypadku klasy V i VI,
c) 250zł na ucznia –w przypadku klasy VII i VIII;

4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25zł na ucznia –w przypadku klas IV–VIII.

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  Art 55., ust. 5.

Dotacje na darmowe podręczniki to nie to samo, co 300+, więcej o tym rządowym programie znajdziecie w artykule:

Rządowy program Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną!

Aneta Świderska