Podręczniki

Dotacje celowe – darmowe podręczniki 2021/2022

Dotacje celowe - darmowe podręczniki 2021/2022

Dotacje celowe na podręczniki w roku szkolnym 2021/2022 — czyli co warto wiedzieć o darmowych podręcznikach?

Dotacje celowe na podręczniki 2021/2022. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.plWarto wiedzieć – dotacje celowe na podręczniki 2021/2022

Dotacje celowe na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata.  Nauczyciele muszą zatem wybierać takie książki, które posłużą też przyszłym rocznikom. Z tego powodu nie powinno w nich być ćwiczeń, naklejek i innych „jednorazowych” elementów.

W tym roku dyrektorzy będą mogli zamówić nowe podręczniki dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas podstawówki.

Jeżeli liczba uczniów w innych klasach będzie większa niż w poprzednich latach, dyrektorzy będą mogli starać się także o dotację na dodatkowe egzemplarze podręczników.

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie będę zobowiązani zwrócić je pod koniec roku. Toteż o książki należy dbać, bo za zniszczony egzemplarz szkoła może zażyczyć zwrotu pieniędzy. Z kolei materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie dostaną na własność.

Czy wszystkie podręczniki będą darmowe?

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Co za tym idzie: do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych książki będą musieli kupić rodzice.

Przedmioty nieobowiązkowe to: religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Podobnie jest w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych — tu także zakup niezbędnych książek i innych materiałów będzie leżał po stronie rodziców i opiekunów.

Wysokość dotacji celowych w roku szkolnym 2021/2022

Decyzją Rady Ministrów rozporządzenie o nowych kwotach dotacji weszło w życie 1 kwietnia. Nowe kwoty refundacji dotyczą okresu od 1 stycznia do 1 sierpnia 2021.

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, tj. w przypadku:

  1. podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – do wysokości 90 zł na ucznia – w przypadku klasy I–III,
  2. podręczników lub materiałów edukacyjnych – do wysokości:
    • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
    • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
    • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2021-r

Pamiętajcie o tym, że dotacje celowe na podręczniki to nie to samo co 300+! Więcej o tym rządowym programie znajdziecie w artykule:

Rządowy program Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną!

Aneta Świderska