Podręczniki

Dotacje celowe – darmowe podręczniki 2022/2023

Dotacje celowe - darmowe podręczniki 2021/2022

Dotacje celowe na podręczniki w roku szkolnym 2022/2023 – czyli co warto wiedzieć o darmowych podręcznikach?

Dotacje celowe na podręczniki 2021/2022. Tanie podręczniki w TaniaKsiazka.plWarto wiedzieć – dotacje celowe na podręczniki 2022/2023

Dotacje celowe na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata.  Nauczyciele muszą zatem wybierać takie książki, które posłużą też przyszłym rocznikom. Z tego powodu nie powinno w nich być ćwiczeń, naklejek i innych „jednorazowych” elementów.

W tym roku dyrektorzy będą mogli zamówić nowe podręczniki dla klas III i VI szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas podstawówki.

Jeżeli liczba uczniów w innych klasach będzie większa niż w poprzednich latach, dyrektorzy będą mogli starać się także o dotację na dodatkowe egzemplarze podręczników oraz o refundację kosztów związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie będę zobowiązani zwrócić je pod koniec roku. Toteż o książki należy dbać, bo za zniszczony egzemplarz szkoła może zażyczyć zwrotu pieniędzy. Z kolei materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie dostaną na własność.

Dotacje celowe – co zmienia się w 2022 roku?

W tym roku zmienia się sposób wypełniania poszczególnych pozycji we wniosku, żeby zapobiec zamawianiu nadprogramowych kompletów podręczników i materiałów edukacyjnych w sytuacji, kiedy szkoła ma jeszcze na stanie niewykorzystane.

Czy wszystkie podręczniki będą darmowe?

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Co za tym idzie: do wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych książki będą musieli kupić rodzice.

Przedmioty nieobowiązkowe to: religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Podobnie jest w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – tu także zakup niezbędnych książek i innych materiałów będzie leżał po stronie rodziców i opiekunów.

Wysokość dotacji celowych w roku szkolnym 2022/2023

Decyzją Rady Ministrów rozporządzenie o nowych kwotach dotacji weszło w życie 1 kwietnia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
  2. w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
  3. w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 1. w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 2. w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.

* https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r

 

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY: 10.05.2022 r.]

Pamiętajcie o tym, że dotacje celowe na podręczniki to nie to samo co 300+! Więcej o tym rządowym programie znajdziecie w artykule:

Rządowy program Dobry Start. 300 zł na wyprawkę szkolną!