ArtykułyPodręczniki

Darmowe podręczniki na rok szkolny 2015/2016 – sprawdź, kto je dostanie

W nadchodzącym roku szkolnym darmowe podręczniki otrzymają już nie tylko pierwszoklasiści. Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje tym samym programem również uczniów II i IV klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Na jaką pomoc w ramach reformy mogą liczyć rodzice?

164185265Jeśli Twoje dziecko idzie do I klasy szkoły podstawowej – otrzyma ubiegłoroczny „Nasz Elementarz”, ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego. Rodzic będzie musiał pokryć jedynie koszty podręcznika do przedmiotów nieobowiązkowych, np. religii.

Jeśli Twoje dziecko idzie do II klasy szkoły podstawowej – otrzyma darmowy podręcznik MEN-u „Nasza szkoła”, ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego. Z własnej kieszeni rodzice pokrywają natomiast podręcznik do nauki przedmiotów nieobowiązkowych (np. religii, etyki).

Jeśli Twoje dziecko idzie do IV klasy szkoły podstawowej – otrzyma darmowy zestaw podręczników i ćwiczeń do wszystkich przedmiotów (oprócz nieobowiązkowych), zakupiony przez szkołę od wydawców. Podręczniki te posłużą trzem kolejnym rocznikom.

Jeśli Twoje dziecko idzie do I klasy gimnazjum – rodzice nie muszą kupować żadnych podręczników ani ćwiczeń, oprócz podręczników do przedmiotów nieobowiązkowych. Szkoły zakupują nowe zestawy od wydawców, które posłużą kolejnym trzem rocznikom.

Reforma podręcznikowa wprowadzana jest w czterech etapach. Pierwszy z nich rozpoczął się w zeszłym roku, kiedy to do szkół trafił „Nasz elementarz”. We wrześniu 2015 r. nastąpi kolejny, którym objęte zostaną wymienione wyżej klasy. Trzeci etap, przypadający na rok szkolny 2016/17, dotyczyć będzie uczniów klas III szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017/18 zreformowane zostaną już wszystkie roczniki zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Jeśli chodzi o plecaki, piórniki, artykuły szkolne i inne elementy niepodręcznikowe wyprawki szkolnej, trzeba zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie.

Z rządowych podręczników, których przygotowaniem oraz dostarczaniem do szkół zajmuje się MEN, docelowo korzystać mają tylko uczniowie kształcenia zintegrowanego, czyli klas I-III szkoły podstawowej. Drugi i trzeci etap edukacyjny, czyli klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, zostaną wyposażone w podręczniki przygotowane przez wydawnictwa, których zakup finansowany jest przez MEN i leży w gestii szkoły. Dyrektorzy otrzymają specjalne dotacje, przypadające na każde dziecko i mają swobodę w wyborze podręczników do konkretnych przedmiotów. Jedynymi warunkami są: dopuszczenie ich do użytku szkolnego oraz dostosowanie do wieloletniego użytku. Dzięki temu szkoły nie muszą wymieniać książek każdego roku, a jedynie uzupełniać różnice dotyczące liczebności poszczególnych roczników.

Więcej informacji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/slajder-darmowe-podrecziki-2015.html

Program „Wyprawka szkolna”

164191201Na pomoc z MEN-u w finansowaniu zakupu podręczników mogą liczyć także inni uczniowie, nieobjęci reformą podręcznikową. Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do następujących grup:

  1. uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
  3. uczniów niepełnosprawnych.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o dotację to:

  1. dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 574 zł;
  2. szczególne wypadki na podstawie decyzji dyrektora, dotyczące, np. choroby, wielodzietności, alkoholizmu, przemocy w rodzinie;
  3. niepełnosprawność ucznia, bez względu na dochód.

Wysokość dofinansowania w programie „Wyprawka szkolna” wynosi od 225 zł do 450 zł. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego kwota ta może sięgać 770 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie MEN: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

166793038

Autor artykułu: Malwina Szewczyk