ArtykułyCiekawostki o książkach

Certyfikat dla małych księgarni – nowy program dotacyjny

Certyfikat dla małych księgarni - nowy program dotacyjny Certyfikat dla małych księgarni

Do 17 września 2021 roku można składać wnioski do programu Certyfikat dla małych księgarni, realizowanego przez Instytut Książki. Jego celem jest wsparcie małych i niezależnych księgarni dotacją w wysokości aż 30 tysięcy złotych. Zatem małe sklepy z książkami mają szansę na niezły finansowy zastrzyk. 

Certyfikat dla małych księgarni

Certyfikat dla małych księgarni

Ideą programu Certyfikat dla małych księgarni jest wzmocnienie pozycji roli małych księgarni jako kluczowego elementu rynku książki oraz jako kulturotwórczych placówek promujących czytelnictwo w lokalnych społecznościach, zapewniających im dostęp do literatury. Jest on również formą pomocy w obecnej sytuacji epidemicznej, kiedy to klienci rezygnują z odwiedzin niewielkich księgarni stacjonarnych na rzecz zakupów przez internet.

Cele strategiczne programu obejmują:

  • zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
  • zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
  • wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
  • zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
  • promocję twórczości polskich autorów;
  • zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
  • pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Certyfikat dla małych księgarni – czyli dla kogo?

Kto może się starać o dofinansowanie w ramach programu Certyfikat dla małych księgarni? Każdy podmiot prowadzący małą księgarnię, czyli stacjonarny sklep zajmujący się detaliczną sprzedażą książek. Którego przychód w co najmniej 50% pochodzi właśnie z ich sprzedaży. Innym warunkiem ubiegania się o pieniądze jest prowadzenie działalności poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi. Oferta natomiast powinna opierać się o pozycje wydawnicze ustalone przez księgarza, pochodzące z wielu oficyn. Księgarnia taka nie może mieć także więcej niż dwie filie. 

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie w wysokości 30 tys. zł (bez konieczności posiadania wkładu własnego), przeznaczone na zadania obejmujące takie kategorie wydatków jak:

  • koszty konsultingu i promocji księgarni;
  • koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Certyfikat dla małych księgarni przyznaje się na dwa lata. Wsparcie finansowe jednak będzie udzielone jedynie w pierwszym roku. W drugim roku dotowane księgarnie będą podlegały ocenie, czy środki, które otrzymały, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

Więcej informacji o programie oraz wymagany formularz wniosku znajdziesz się na stronie Instytutu Książki.

Czytaj także: